xs
xsm
sm
md
lg

ทช.เผยถนนทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบน้ำท่วม 23 สายทาง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ว่า วันนี้
(20 ก.ย.) เวลา 08.00 น. มีถนน ทช.ประสบอุทกภัย 3 จังหวัด (ร้อยเอ็ด,อุบลราชธานี,ยโสธร) ซึ่งได้รับผลกระทบ จำนวน 23 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 4 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 19 สายทาง ดังนี้

1.จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้
- รอ.4078 แยก ทล. 2046 - บ้านหนองผักตบ อ.เสลภูมิ
- รอ.4022 แยก ทล. 2043- บ้านกอกแก้ว อ.พนมไพร

2.จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 18 สายทาง สามารถผ่านได้ 3 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้ 15 สายทาง
- อบ.4026 แยก ทล. 2050 - บ้านโอด - บ้านดงบัง อ.ดอนมดแดง
- อบ.2117 แยก ทล. 23 - บ้านโนนรัง - บ้านหนองยอ อ.เขื่องใน,หัวตะพาน
- อบ.4012 แยก ทล. 2050 - บ้านม่วงโคน อ.ตระการพืชผล,ตาลสุม
- อบ.2014 แยก ทล. 23 – บ้านคำหมี อ.เขื่องใน,ม่วงสามสิบ
- อบ.2045 แยก ทล. 23 - บ้านสังข์ อ.เขื่องใน,ค้อวัง
- อบ.2084 แยก ทล. 23 – บ้านขี้เหล็ก อ.เมือง
- อบ.4087 แยก ทล. 2413 – บ้านดอนแดงใหญ่ อ.เขื่องใน,ม่วงสามสิบ
- อบ.2044 แยก ทล. 23 - บ้านไทย อ.เขื่องใน
- อบ.2037 แยก ทล. 23 – บ้านปลาฝา อ.เขื่องใน
- อบ.3092 แยก ทล. 217 – บ้านโพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร
- อบ.5118 แยกทางหลวงชนบท อบ.3039 – บ้านหนอง อ.พิบูลมังสาหาร
- อบ.4038 แยก ทล. 2173 - บ้านพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร
- อบ.3039 แยก ทล. 217 - บ้านสะพานโดม-บ้านนาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร
- อบ.4005 แยก ทล. 2050 - บ้านสะพือ อ.เมือง,ตาลสุม,พิบูลมังสาหาร,ศรีเมืองใหม่
- อบ.5061 ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ (ถนนบูรพาใน อำเภอเมืองอุบลราชธานี - อำเภอวารินชำราบ ถนนวาสวิถี) อ.เมือง - วารินชำราบ
- อบ.5008 แยก ทช.อบ.4005-บ้านดอนงิ้ว อ.ตาลสุม,ศรีเมืองใหม่
- อบ.5105 แยก ทช.อบ.2060-สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง
- อบ. 030 สะพานข้ามแม่น้ำชี อ.เขื่องใน
- อบ.039 สะพานลำน้ำเซบาย อ.เขื่องใน

3.จังหวัดยโสธร จำนวน 3 สายทาง สามารถผ่านได้ 1 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้ 2 สายทาง
- ยส.4014 แยก ทล. 2083 - บ้านดงมะหรี่ อ.มหาชนะชัย
- ยส.4035 แยก ทล. 2351- บ้านราชมุนี อ.ค้อวัง,มหาชนะชัย
- ยส.010 สะพานแสนสุข – ยโสธร อ.พนมไพร

ทั้งนี้ หน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง พร้อมนำเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรเข้าดำเนินการบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ก่อน

สำหรับในส่วนของพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่มีน้ำท่วมจำนวนหลายสายทาง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วยแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในสังกัด
ได้จัดชุดลาดตระเวน เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ปกติ
พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักร เตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่

อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง