xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ เป็นประธานประชุม คกก.ส่งเสริมการลงทุน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล จากนั้นจะเป็นประธานประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล