xs
xsm
sm
md
lg

รมว.ทส.ห่วงปัญหาสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลด สั่ง จนท.ระดมเก็บขยะ-เดินหน้าช่วยเหลือประชาชน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะโฆษกประจำกระทรวงฯ เปิดเผยว่า ตามที่นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้ทุกฝ่ายเดินหน้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยที่ จ.อุบลราชธานี จนกว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะยุติ วันนี้หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อุบลราชธานี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 สำนักงานทรนัพยากรน้ำภาค 11 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวม 520 นาย พร้อมรถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายน้ำ 8 คัน รถบรรทุกติดเครน 2 คัน รถจับสัตว์ 1 คัน รถบรรทุกขนาดเล็ก 15 คัน รถตู้ 5 คัน เรือ 7 ลำ รถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อให้บริการประชาชน 2 คัน ตลอดจนช่วยเหลือสัตว์เลี้ยง เก็บขยะ ซ่อมแซมที่พักอาศัยที่ได้รับความเสียหาย และให้บริการสนับสนุนน้ำดื่มตามศูนย์พักพิงต่างๆ อีกทั้งได้ช่วยกันเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศ ทั้งตามถนนหนทาง ริมแม่น้ำลำคลอง อาคารบ้านเรือน วัดวาอาราม ส่วนมากที่พบเป็นข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน ขยะพลาสติก และเศษวัสดุที่ชำรุดเสียหาย ซึ่งได้รับรายงานว่าสามารถเก็บรวบรวมขยะได้กว่า 12 ตัน ซึ่งจะส่งไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการต่อไป นอกจากนี้ ให้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำและสารอันตรายที่อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมด้วย

นายโสภณ ยืนยันว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังคงยืนหยัดให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความกังวลในเรื่องปริมาณขยะตกค้างที่จะหลงเหลืออยู่ในสิ่งแวดล้อม และจะสร้างปัญหาด้านมลพิษหลังสถานการณ์น้ำลด และอาจจะไหลไปยังพื้นที่ลุ่มต่ำและอุดตันในระบบระบายน้ำ ทำให้เกิดปัญหาต่อเนื่อง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะได้ติดตามและสั่งการเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด หากประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย กระทรวงฯ ก็จะไม่หยุดการช่วยเหลือ และจะยืนเคียงข้างประชาชนเช่นนี้ต่อไป