xs
xsm
sm
md
lg

ปภ.เผยยังมีสถานการณ์อุทกภัยใน 4 จังหวัดอีสาน สั่ง จนท.ติดตามสถานการณ์เป็นระยะ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุล และคาจิกิ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด และศรีษะเกษ โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร สว่างวีระวง และตาลสุม

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง และลำน้ำสายสำคัญต่างๆ ในแต่ละจังหวัด คาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายภายในสิ้นเดือนนี้ หลังจากสถานการณ์คลี่คลายแล้ว จะสำรวจความเสียหายและฟื้นฟู รวมถึงให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ตลอดจนในส่วนของเงินบริจาคที่รัฐบาลเปิดรับเพื่อนำเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของสำนักนายกรัฐมนตรี โดยจะนำไปช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้งหลัง หลังละกว่า 2 แสนบาท เช่นเดียวกับผู้เสียชีวิต จะได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบ รายละไม่เกิน 25,000 บาท แต่หากเป็นหัวหน้าครอบครัวจะจ่ายเพิ่มเป็นรายละ 5 หมื่นบาท

สำหรับพื้นที่เกษตร เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ก่อนการเกิดภัยพิบัติ ต้องมีพื้นที่เสียหายอย่างสิ้นเชิงรายละไม่เกิน 30 ไร่ เช่น ข้าว ไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ ไร่ละ 1,148 บาทต่อไร และพืชสวนอื่นๆ ไร่ละ 1,690 บาท

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง พร้อมประเมินสถานการณ์เป็นระยะ เพื่อจะได้แจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงที หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง