xs
xsm
sm
md
lg

ทล.เผยทางหลวงถูกน้ำท่วม 5 จังหวัด การจราจรผ่านไม่ได้ 8 แห่ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวง โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า กรมทางหลวงได้ทำการสรุปเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ สถานการณ์น้ำท่วมวันที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม 5 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ปราจีนบุรี และศรีสะเกษ จำนวน 14 สายทาง ทางหลวงที่การจราจรผ่านไม่ได้ 8 แห่ง สำหรับจังหวัดอุบลราธานีสถานการณ์น้ำเริ่มลดลง

ทั้งนี้ ฝั่งขาเข้าเมืองอุบลฯ (ด้านซ้ายทาง) รถทุกชนิดยังผ่านไม่ได้ และฝั่งขาเข้าอำเภอวารินชำราบ (ด้านขวาทาง) รถทุกชนิดยังผ่านไม่ได้ โดยรายละเอียดดังนี้

จ.อุบลราชธานี จำนวน 7 แห่ง

1. ทล.24 ตอน บ้านสวน – เขื่องใน ช่วงกม.ที่ 418 – 420
- น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 95 ซม. ใช้ทางเลี่ยงเลี้ยวขวา ทล.231 ไปอ.เมืองอุบลราชธานี

2. ทล.2382 ตอน เขื่องใน – ธาตุน้อย ช่วงกม.ที่ 12 – 17
- น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 10 - 35 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

3. ทล.2383 ตอน ม่วงสามสิบ – ดู่น้อย ช่วงกม.ที่ 11 - 15
- น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 15 - 20 ซม. ปิดการจราจร กม.10 – 17 ใช้ทางเลี่ยงทล.23 เข้าสู่ ทล.212

4. ทล.2404 ตอน เขื่องใน – นาคำใหญ่ ช่วงกม.ที่ 4+929 (สะพานห้วยเรือ)
- คอสะพานชำรุดปิดการจราจร ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

5. ทล.2404 ตอน เขื่องใน – นาคำใหญ่ ช่วงกม.ที่ ช่วงกม.ที่ 14 – 15
- น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 10 - 80 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

6. ทล.2408 ตอน นาคำใหญ่ – โพนเมือง ช่วงกม.ที่ 14 – 18
- น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 10 – 20 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

7. ทล.2412 ตอน ท่าวารี – ท่าศาลา ช่วงกม.ที่ 9 – 10
- น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 20 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

จ.ศรีสะเกษ จำนวน 1 แห่ง
1. ทล.2412 ตอน ท่าศาลา – ละทาย ช่วงกม.ที่ 12 - 16
- น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 90 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง วางแนวคอนกรีตแบริเออร์กั้นน้ำ ให้เป็นแนวเส้นทางในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทาง พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด