xs
xsm
sm
md
lg

คพ.เผยปริมาณฝุ่นละอองพื้นที่ภาคใต้อยู่ในระดับดีมาก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมควบคุมมลพิษรายงานว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) พื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 15 กันยายน 2562 ณ เวลา 09.00 น. พบปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 5-15 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก