xs
xsm
sm
md
lg

ทช.เผยมีถนนได้รับผลกระทบอุทกภัย 59 สาย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า สถานการณ์อุทกภัยในภาพรวมขณะนี้ (11 ก.ย.) มีถนนประสบอุทกภัย 4 จังหวัด (ร้อยเอ็ด,อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ,ยโสธร) ได้รับผลกระทบ จำนวน 59 สาย สามารถสัญจรผ่านได้ 11 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 48 สายทาง ดังนี้

จังหวัดร้อยเอ็ด
รอ.4078 แยก ทล. 2046 - บ้านหนองผักตบ อ.เสลภูมิ
รอ.4035 แยก ทล. 2044 - บ้านโคกสี อ.โพนทอง,เมยวดี
รอ.2027 แยก ทล. 23 - บ้านโนนสะอาด อ.เสลภูมิ,อาจสามารถ (ผ่านได้)
รอ.3033 แยก ทล. 214 - บ้านโนนสว่าง อ.เมือง
รอ.5069 แยก ทช.รอ.2027- บ้านโพธิ์ตาก อ.เสลภูมิ
รอ.4042 แยก ทล. 2043 - บ้านโพนเมือง อ.อาจสามารถ
รอ.3013 แยก ทล. 202 - บ้านอาจสามารถ อ.สุวรรณภูมิ,อาจสามารถ (ผ่านได้)
รอ.5047 แยก ทช. รอ.3013 - บ้านหนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ (ผ่านได้)
รอ.4022 แยก ทล. 2043- บ้านกอกแก้ว อ.พนมไพร
รอ.4026 แยก ทล.2044 บ้านบัวคำ อ.เชียงขวัญ (ผ่านได้)
รอ.5001 แยก ทช.รอ.4026 - บ้านเกษมสุข อ.เชียงขวัญ (ผ่านได้)
รอ.4053 แยก ทล. 2044 - พนังกั้นน้ำชี อ.ธวัชบุรี (ผ่านได้)
รอ.4046 แยก ทล. 2043 - บ้านท่าลาด อ.พนมไพร
รอ.021 สะพานชุมชนบ้านท่าค้อ อ.เสลภูมิ (ผ่านได้)
รอ.024 สะพานข้ามห้วยขี้ลิง อ.เชียงขวัญ
รอ.4015 แยก ทล.2044 – บ้านโปโล
จังหวัดอุบลราชธานี
อบ.3024 แยก ทล. 212 - บ้านกุงชัย อ.ม่วงสามสิบ,ลืออำนาจ (ผ่านได้)
อบ.4026 แยก ทล. 2050 - บ้านโอด - บ้านดงบัง อ.ดอนมดแดง
อบ.2117 แยก ทล. 23 - บ้านโนนรัง - บ้านหนองยอ อ.เขื่องใน,หัวตะพาน
อบ.4012 แยก ทล. 2050 - บ้านม่วงโคน อ.ตระการพืชผล,ตาลสุม
อบ.2014 แยก ทล. 23 – บ้านคำหมี อ.เขื่องใน,ม่วงสามสิบ
อบ.2045 แยก ทล. 23 - บ้านสังข์ อ.เขื่องใน,ค้อวัง
อบ.2084 แยก ทล. 23 – บ้านขี้เหล็ก อ.เมือง
อบ.4086 แยก ทล.2413 – บ้านป่าก่อ อ.เขื่องใน
อบ.4087 แยก ทล. 2413 – บ้านดอนแดงใหญ่ อ.เขื่องใน,ม่วงสามสิบ
อบ.2044 แยก ทล. 23 - บ้านไทย อ.เขื่องใน
อบ.5042 แยก ทช.อบ.4041 - บ้านนาคาย อ.ดอนมดแดง
อบ.2013 แยก ทล. 24 - บ้านนาเยีย อ.เดชอุดม
อบ.2037 แยก ทล. 23 – บ้านปลาฝา อ.เขื่องใน
อบ.4031 แยก ทล. 2182 - บ้านนาโพธิ์ อ.เดชอุดม
อบ.3092 แยก ทล. 217 – บ้านโพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร
อบ.5118 แยกทางหลวงชนบท อบ.3039 – บ้านหนอง อ.พิบูลมังสาหาร
อบ.4038 แยก ทล. 2173 - บ้านพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร
อบ.4068 แยก ทล. 2182 - บ้านท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม
อบ.3039 แยก ทล. 217 - บ้านสะพานโดม-บ้านนาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร
อบ.3050 แยก ทล. 217 - บ้านห้วยขาม อ. สว่างวีระวงศ์
อบ.4005 แยก ทล. 2050 - บ้านสะพือ อ.เมือง,ตาลสุม,พิบูลมังสาหาร,ศรีเมืองใหม่ (ผ่านได้)
อบ.5061 ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ (ถนนบูรพาใน อำเภอเมืองอุบลราชธานี - อำเภอวารินชำราบ ถนนวาสวิถี) อ.เมือง - วารินชำราบ
อบ.4019 แยก ทล.23- บ้านปลาฝา อ.นาเยีย
อบ.3054 แยก ทล. 217 – บ้านเสาเล้า อ.สว่างวีระวงศ์
อบ.010 สะพานลำโดมใหญ่ อ.พิบูลมังสาหาร (ผ่านได้)
อบ.5008 แยก ทช.อบ.4005-บ้านดอนงิ้ว อ.ตาลสุม,ศรีเมืองใหม่
อบ.3059 แยก ทล.217-บ้านทุ่งเพียง อ.สว่างวีระวงศ์
อบ.5105 แยก ทช.อบ.2060-สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง

จังหวัดอำนาจเจริญ
อจ.6014 แยกถนนเทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ - บ้านหัวตะพาน อ.หัวตะพาน,ป่าติ้ว
อจ.4023 แยก ทล.2134- บ้านหนองช้างน้อย อ.พนา, ม่วงสามสิบ
อจ.4003 แยก ทล. 2210 - บ้านตำแย อ.หัวตะพาน,ม่วงสามสิบ
อจ.6021 ถนน อบจ.อจ บ้านนาโนน - บ้านหนองมะแซว อ.พนา,เหล่าเสือโก้ก
อจ.4004 แยก ทล. 2134 - บ้านน้อยหม้อทอง อ.พนา (ผ่านได้)
อจ.4013 แยก ทล.2210 – บ้านไผ่ใหญ่ อ.หัวตะพาน,ม่วงสามสิบ
จังหวัดยโสธร
ยส.2002 แยก ทล. 23 - บ้านนิคม อ.คำเขื่อนแก้ว, ป่าติ้ว
ยส.2005 แยก ทล. 23 - บ้านเชียงเพ็ง อ.คำเขื่อนแก้ว, ป่าติ้ว
ยส.3012 แยก ทล. 202 - บ้านทรายมูล อ.ป่าติ้ว,เมือง, ทรายมูล
ยส.2023 แยก ทล. 23- บ้านท่าเยี่ยม อ.เมือง
ยส.4014 แยก ทล. 2083 - บ้านดงมะหรี่ อ.มหาชนะชัย,
ยส.2015 แยก ทล. 23 (กม.ที่ 226+350) - บ้านปอแดง อ.คำเขื่อนแก้ว,
ยส.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 2351- บ้านราชมุนี อ.ค้อวัง,มหาชนะชัย
ยส.010 สะพานแสนสุข – ยโสธร อ.พนมไพร

ขณะนี้หน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง พร้อมนำเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรเข้าดำเนินการบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ก่อน และจัดชุดลาดตระเวน เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ปกติ