xs
xsm
sm
md
lg

รฟม.ปิดเบี่ยงจราจร ถ.วัฒนธรรมฝั่งขาเข้าหน้า อสมท.16 ก.ย. - 17 ต.ค.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างงานโยธาอุโมงค์ ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน สัญญาที่ 1 ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – รามคำแหง 12 มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนวัฒนธรรมฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าแยกศูนย์วัฒนธรรมชิดแนวทางเท้า ถัดจากประตูทางเข้า อสมท.เป็นระยะทางประมาณ 80 เมตร เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดินเชื่อมต่อสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และสถานี รฟม. ระหว่างวันที่ 16 -17 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. โดยจะมีผลให้ถนนวัฒนธรรม (เดินรถทางเดียว) ช่องจราจรลดลงจาก 4 ช่องทาง เหลือ 2 ช่องทาง ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรในช่วงวันเวลาดังกล่าว ผู้ใช้เส้นทางอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในระหว่างดำเนินการ ดังนั้นหากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้