xs
xsm
sm
md
lg

กรมศุลกากรโชว์ผลงาน 11 เดือนจับกุมสินค้าหนีภาษีมูลค่ากว่า 90 ล.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายชัยยุทธ คำคุณ โฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยถึงการจับคุมลูกเรือสายการบินลักลอบขนสินค้าแบรนด์เนมเพื่อมาจำหน่าย ว่า ที่ผ่านมากรมฯ ร่วมกับสายการบินอย่างไม่เป็นทางการในการสืบทราบเบาะแสของผู้กระทำผิดลักษณะดังกล่าวและสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้เป็นระยะ ยืนยันว่า การตรวจสอบลูกเรือสายการบินมีการจัดช่องสีเขียวและแดงให้ลูกเรือสำแดงว่ามีสินค้าต้องเสียภาษีหรือไม่ เช่นเดียวกับผู้โดยสารทั่วไป ขณะที่ไตรมาส 1 ปี 2563 จะมีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเครื่องเอ็กซเรย์คร่อมสายพาน 23 เครื่อง มาเริ่มใช้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เชื่อว่าจะตรวจสอบจับกุมการลักลอบขนสินค้าไม่เสียภาษีเข้มงวดมากขึ้น

ขณะที่นายธาดา ชุมไชโย ผู้อำนวยการ กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2561 มียอดจับกุมสิน้าแบรนด์เนมหลีกเลี่ยงภาษีประเมินเป็นมูลค่า 60 ล้านบาท ขณะที่ปีงบประมาณ 2562 ในช่วง 11 เดือน มียอดจับกุมสินค้าแบรนด์เนมเลี่ยงภาษีประมาณ 90 ล้านบาท ที่ผ่านมาการชี้เบาะแสจับกุมกรมศุลกากรมีรางวัลนำจับมอบให้ผู้ชี้เบาะแสสัดส่วนร้อยละ 20 ของมูลค่าที่นำมาประมูลขายได้ สินค้าที่มีการจับกุมทั้งหมดจะนำเข้ากระบวนการประมูล ส่วนการตรวจสอบและจับกุมผู้ลักลอบขนสินค้าหนีภาษียอมรับว่าปัจจุบันยังใช้ระบบบริหารความเสี่ยงสุ่มตรวจจับ โดยยังไม่มีการตรวจค้น 100 % เนื่องจากกระทบการเดินทาง

ทั้งนี้ เดือนสิงหาคม 2562 กรมศุลกากรพบการกระทำความผิด 2,869 คดี คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 252,728,213 บาท เป็นจำนวนคดีจากการลักลอบร้อยละ 18.4 เป็นจำนวนคดีจากการหลีกเลี่ยงร้อยละ 81.6 โดยมีมูลค่าจากการกระทำความผิดเป็นกรณีลักลอบถึงร้อยละ 55.3

สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าการลักลอบนำเข้าสูงสุดเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2562 สามอันดับแรก ได้แก่ ยาเสพติดประเภทเคตามีน ยาเสพติดประเภทโคคาอีน และยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน และสินค้าที่มีมูลค่าการลักลอบส่งออกสูงสุดเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2562 สามอันดับแรก ได้แก่ ยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน กระบือมีชีวิต และบุหรี่

ส่วนการจับกุมผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เดือนสิงหาคม 2562 มีการตรวจพบการกระทำผิดที่น่าสนใจ อาทิ ผู้ลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจักร โดยซุกซ่อนและกลืนไว้ในร่างกาย การตรวจยึดนกเหยี่ยวขาว ซึ่งจัดเป็นวงศ์นกในบัญชี 2 ของอนุสัญญาไซเตส (CITES) และนกกินปลีสีแดง นกเขียวคราม นกเขียวก้านตองใหญ่ และนกโนรี ซึ่งทั้งหมดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535