xs
xsm
sm
md
lg

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญสิ่งของมอบผู้สูงอายุ-นักเรียนที่สมุทรสงคราม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ และทรงให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนให้ได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการที่ดี เพื่อให้มีพัฒนาการการเจริญเติบโตสมตามวัย มีสติปัญญาในการศึกษาเล่าเรียนได้เต็มความสามารถ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุ และเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยวันนี้ (9 ก.ย.) เวลา 09.25 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ นางโรย คำพาที อายุ 111 ปี ผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสงคราม เกิดเมื่อ พ.ศ.2451 ปัจจุบันพักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 9 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้สูงอายุที่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีงาม กับเป็นที่เคารพนับถือของลูกหลาน เพื่อนบ้าน และคนในชุมชน มีบุตรรวม 5 คน

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญเครื่องเขียนพระราชทาน จำนวน 162 ชุด และอุปกรณ์กีฬา ไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 (บ้านบางแก้ว) ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานไปออกหน่วยตรวจรักษาพยาบาลแก่ประชาชนและนักเรียน กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 (บ้านบางแก้ว)และคณะครู โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ไปร่วมกิจกรรมในการเชิญอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่เด็กนักเรียนด้วย ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น