xs
xsm
sm
md
lg

กรมเจ้าท่าแจ้งปิดจราจรทางน้ำชั่วคราว 10 ก.ย. มีซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กรมเจ้าท่าแจ้งการปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราว เนื่องจากมีการซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ครั้งที่ 4 ในวันที่ 10 กันยายน 2562 ดังนี้

- เวลา 07.00 - 19.30 น. ปิดการจราจรทั้งขาขึ้นและขาล่อง เฉพาะเรือขนาดใหญ่ (เรือที่มาจากทิศเหนือและทิศใต้)

- เวลา 12.30 - 15.00 น. ปิดการจราจรทางน้ำขั้นเด็ดขาด ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี - หอประชุมกองทัพเรือรวมทั้งปากคลองบางกอกน้อย ถึง บริเวณวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

- เวลา 15.00 - 19.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ปิดการจราจรทางน้ำขั้นเด็ดขาด ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึงสะพานพระปกเกล้า

ทั้งนี้ ห้ามเรือทุกลำจอดกีดขวางขบวนเรือพระราชพิธี เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ขสมก จึงจัดรถบริการประชาชนแทนเรือข้ามฟากจากฝั่งธนบุรีมาฝั่งพระนครตั้งแต่เวลา 10.30 -19.30 น. ดังนี้

เส้นทางที่ 1 ท่าเรือสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝั่งธนบุรี (จอดหน้าศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล) ไป ท่าเรือสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝั่งพระนคร (ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า)

- เที่ยวไป เส้นทางการเดินรถเริ่มจาก ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเลี้ยวซ้าย ถนน เจ้าฟ้า จอดใต้สะพานพระปิ่นเกล้า

- เที่ยวกลับ เส้นทางการเดินรถเริ่มจากใต้สะพานพระปิ่นเกล้า เลี้ยวขวาเข้า ถนนพระธาตุ เลี้ยวซ้าย ถนนหน้าพระลาน เลี้ยวซ้ายถนนราชดำเนินใน เลี้ยวซ้ายถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า กลับรถใต้สะพานข้ามแยกอรุณอมรินทร์ ไปตามถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แยกซ้ายออกคู่ขนาน ปลายทางที่ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล

เส้นทางที่ 2 ท่าเรือรถไฟ,ท่าพรานนก,ท่าวังหลัง (จอดรถประตู 8 โรงพยาบาลศิริราช) ส่งปลายทางที่ท่าพระจันทร์ ท่ามหาราช ปลายทางที่ท่าช้าง

- เที่ยวไป เส้นทางการเดินรถเริ่มจาก ประตู 8 โรงพยาบาลศิริราช ขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ เลี้ยวขวาขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจ้าฟ้า รอดใตสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนราชินี เลี้ยวขวาถนนหน้าพระธาตุ เลี้ยวขวา ถนนพระจันทร์ เลี้ยวซ้าย ถนนมหาราช ผ่านท่าพระจันทร์ ท่ามหาราช ปลายทางท่าช้าง

- เที่ยวกลับ เส้นทางการเดินรถเริ่มจากท่าช้างไปตามถนนมหาราช เลี้ยวซ้าย ถนนท้ายวัง เลี้ยวซ้ายถนนสนามไชย ผ่านถนนราชดำเนินใน เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เลี้ยวซ้ายถนนอรุณอมรินทร์ ข้ามสะพานอรุณอมรินทร์ ปลายท่าที่ ประตู 8 โรงพยาบาลศิริราช

นอกจากนี้จะมีการซ้อมย่อยวันที่ 17, 23, 27 กันยายนและวันที่ 3, 7, 10, ตุลาคม 2562 ซ้อมใหญ่เสมือนจริงวันที่ 17 และ 21 ตุลาคม 2562 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ก็ได้จัดรถให้บริการประชาชนเช่นเดียวกัน