xs
xsm
sm
md
lg

รมว.พม.ลงพื้นที่ตะพานหิน เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (8 ก.ย.) นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ และเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่อำเภอหัวตะพาน โดยมี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายไกวัล เดือนจำรูญ พัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ นายวิรัตน์ กลิ่นขจร นายอำเภอหัวตะพาน และหัวหน้าส่วนระดับจังหวัดและอำเภอ ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยจากพายุโซนร้อน"โพดุล" และพายุ"คาจิกิ"ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 5 กันยายน 2562 ส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำรงชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งสาธารณประโยชน์ ถนน ฝาย พื้นที่การเกษตร และด้านประมงของราษฎร ส่งผลให้ราษฎรได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ เป็นวงกว้าง รวมทั้งน้ำจากลำเซบายที่ไหลมาจากจังหวัดยโสธร และลำห้วยปลาแดกที่ไหลมาจากอำเภอเมืองอำนาจเจริญ มาบรรจบกัน ทำให้มีมวลน้ำปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เอ่อล้นท่วมพื้นที่ทางการเกษตรในบริเวณพื้นที่ จำนวน 8 ตำบล 75 หมู่บ้าน เนื้อที่ประมาณ 44,657 ไร่ มีราษฎรที่ประสบภัย 10,426 ครัวเรือน โดยเป็นหมู่บ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมจนถูกตัดขาดจากภายนอก จำนวน 7 หมู่บ้าน 731 ครัวเรือน ประชากร 2,325 คน