xs
xsm
sm
md
lg

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบราษฎรประสบอุทกภัยที่กาฬสินธุ์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (7 ก.ย.) เวลา 09.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 879 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่หอประชุมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จากนั้นตอนบ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 320 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัด กาฬสินธุ์ ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์(เตาไห) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัยให้รับทราบ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารให้แก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน กับลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จำนวน 6 ราย พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจกับราษฎร ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ทั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนโพดุล และคาจิกิ ที่พัดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก บ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ และพื้นที่ทางการเกษตร ได้รับความเสียหายใน 18 อำเภอ 93 ตำบล 547 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 10,230 ครัวเรือน