xs
xsm
sm
md
lg

ทล.เผยสถานการณ์น้ำท่วมพบทางหลวงผ่านไม่ได้ 15 สาย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงสรุปเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ สถานการณ์น้ำปัจจุบัน วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม 8 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ หนองบัวลำภู มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ พบทางหลวงที่การจราจรผ่านไม่ได้ 15 สายทางได้แก่

จ.ยโสธร จำนวน 7 แห่ง
1.ทล.23 ตอน เสลภูมิ –ยโสธร ช่วงกม.ที่ 152-155
2.ทล.23 ตอน เสลภูมิ –ยโสธร ช่วงกม.ที่ 172-173
3.ทล.23 ตอน บ้านย่อ – บ้านสวน ช่วงกม.ที่ 216-220
4.ทล.202 ตอน โนนชัยศรี – บ้านบ่อ ช่วงกม.ที่ 254-258
5.ทล.292 ตอน ทางเลี่ยงเมืองยโสธร ช่วงกม.ที่ 2-4
6.ทล.2043 ตอน ยางเฌอ – มหาชนะชัย ช่วงกม.ที่ 29-31
7.ทล.2043 ตอน ยางเฌอ – มหาชนะชัย ช่วงกม.ที่ 41-43
8.ทล.23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ช่วงกม.ที่ 220-225
9.ทล.23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ช่วงกม.ที่ 243-248
10.ทล.2049 ตอน ม่วงสามสิบ – พนา ช่วงกม.ที่ 14-16
11.ทล.2050 ตอน อุบลราชธานี – ตระการพืชผล ช่วงกม.ที่ 29-36
12.ทล.2383 ตอน ม่วงสามสิบ – ดู่น้อย ช่วงกม.ที่ 11-15
13.ทล.406 ตอน บ้านโคก – ธาตุกลาง ช่วงกม.ที่ 5-8
14.ทล.413 ตอน บ้านเอ้ – หนองขอน ช่วงกม.ที่ 12 – 13
15.ทล.2210 ตอน ขมิ้น – น้ำปลีก ช่วงกม.ที่ 21-22

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง ในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ และ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)