xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ขอสภาฯ เลื่อนพิจารณา พ.ร.ก.ชะลอกม.คุ้มครองสถาบันครอบครัว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.ขอให้สภาผู้แทนราษฎรเลื่อนการพิจารณา พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อชะลอการบังคับใช้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัวออกไปก่อน โดยให้อยู่ในวาระเร่งด่วน ซึ่งอยู่ในอำนาจของ ครม.ที่สามารถกระทำได้หากมีความจำเป็น และไม่ได้เกี่ยวข้องกับความบกพร่องในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เพราะความจำเป็นในเงื่อนเวลา เนื่องจาก พ.ร.บ.ฉบับนี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวปี 2550 และปรับปรุงเพื่อให้ผู้ถูกกระทำความรุนแรงเกิดความเป็นธรรมมากขึ้น ต่อมาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบ พ.ร.บ.ฉบับใหม่ในเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นข่วงการเปลี่ยนผ่านและมีการเลือกตั้ง โดยรัฐบาลชุดนี้ได้แต่งตั้งในเดือน ก.ค. จึงเป็นช่วงรอยต่อของสภาฯ งบประมาณ และคณะรัฐบาล
อีกทั้ง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ยังกำหนดให้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว โดยให้บทบาทอำนาจหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดมากขึ้น โดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ปล่อยปะละเลยในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด และให้ประชาชนเข้าใจความจำเป็นและความฉุกเฉิน หากบังคับใช้กฎหมายทั้งที่เจ้าหน้าที่ไม่มีความพร้อม และใช้อำนาจในทางที่ผิดจะถูกฟ้องการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 157 ได้