xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติสาธารณรัฐซานมารีโน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (3 ก.ย.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมารีโน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมารีโน ซึ่งตรงกับวันที่ 3 กันยายน 2562

ฯพณฯ นายนีโกลา เซลวา และนายมีเกเล มูราโตรี
ผู้ครองสาธารณรัฐซานมารีโน
ซานมารีโน

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมารีโน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่าน มีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมารีโน

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว