xs
xsm
sm
md
lg

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ปธน.เวียดนามในโอกาสวันชาติเวียดนาม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (2 ก.ย.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งตรงกับวันที่ 2 กันยายน 2562 ดังความว่า

ฯพณฯ นายเหวียง ฝู จ่อง
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
กรุงฮานอย

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีมายาวนานและช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมา ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นร่วมกันประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเสริมความร่วมมือในกิจการทุกๆ ด้านและกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว