xs
xsm
sm
md
lg

"จุติ"สั่งด่วน พมจ.เปิดศูนย์พักพิงรับผู้ประสบภัย"โพดุล" พร้อมเก็บหลักฐานเตรียมจ่ายเยียวยา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สั่งประชุมด่วนเพื่อเตรียมความพร้อมการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคเหนือและภาคอีสาน พร้อนกันนี้ ยังได้สั่งการผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) เร่งเปิดศูนย์พักพิงที่สังกัดของกระทรวงฯ ในจังหวัดที่น้ำท่วมทุกแห่ง เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ เพื่อรองรับผู้ที่ประสบปัญหาให้สามารถเข้ามาขอความช่วยเหลือได้ เบื้องต้นได้สั่งการให้อาสาสมัครในพื้นที่ถ่ายรูปสภาพความเสียหายของผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิขอรับการเยียวยาให้กับเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้มีรายได้น้อย รวมไปถึงการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยต่อไป

นายจุติ เปิดเผยด้วยว่า เย็นวันนี้มีกำหนดด่วนที่จะเดินทางลงพื้นที่ไปจุดที่มีน้ำท่วมหนักเพื่อเหลือผู้ประสบภัย หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือหรือมีข้อสงสัยให้แจ้งมายังสายด่วน พม. โทร 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง