xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ย้ำมาตรการส่งเสริมการลงทุนต้องยึดประโยชน์ชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เสนอรายงานผลการนำคณะผู้บริหารเดินทางไปพบปะกับสถาบันการเงินและภาคเอกชนไทยในเวียดนาม พบว่าความเชื่อมั่นในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น และบรรยากาศการลงทุนดีขึ้น หลังจากโครงสร้างเมกะโปรเจกต์ของไทยเริ่มมีความชัดเจน และรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 3.1 แสนล้านบาท โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงมาตรการส่งเสริมการลงทุน ตอกย้ำสิทธิประโยชน์การลงทุนในไทยให้มีความชัดเจน และขอให้มาตรการส่งเสริมการลงทุนคำนึงถึงประโยชน์ขอประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ

สำหรับผลทางด้านเศรษฐกิจในประเด็นข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐ ฯ และจีน คาดว่ายังคงอยู่ในวงจำกัด โดยผลกระทบสุทธิต่อเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะจำกัด เนื่องจากมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ จากกลุ่มสินค้าที่สหรัฐ ฯ ปรับขึ้นภาษีกับทุกประเทศทั่วโลก และสินค้าที่ไทยเป็นห่วงโซ่อุปทานของจีน โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เป็นสำคัญ ขณะที่ผลกระทบในเชิงบวก คาดว่าจะมาจากการส่งออกสินค้าที่ไทยสามารถคว้าโอกาสทดแทนกันในตลาดจีน อาทิ กลุ่มสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและในตลาดสหรัฐ ฯ อาทิ กลุ่มสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก และเคมีภัณฑ์

ผลกระทบจากความตึงเครียดทางการค้าส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะเกิดการย้ายการลงทุนเข้ามายังประเทศไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) พิจารณารูปแบบ แนวทางการลงทุนของแต่ละประเทศ เพื่อออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่เหมาะสมในรายประเทศ จึงได้มอบหมายการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) หารือร่วมกับบีโอไอ กำหนดแพ็กเกจรองรับความต้องการของนักลงทุน โดยเฉพาะหากกลุ่มนักลงทุนประเทศไหนต้องการลงทุนร่วมกันในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกัน

นอกจากนี้ ยังพบว่าไทยมีจุดแข็งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ครบวงจร อำนวยความสะดวกรองรับการค้าการลงทุน แรงงานไทยยังมีทักษะฝีมือสูง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ย้ำว่า จะนำข้อมูลด้านการลงทุนที่ได้จากการพบปะกับสถาบันการเงินและภาคเอกชนไทยในเวียดนาม วิเคราะห์ถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เพื่อออกมาตรการดึงดูดการลงทุนในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรม และจะนำเสนอนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พิจารณาให้เชื่อมกับมาตรการภาพรวมที่แต่ละหน่วยงานกำลังดำเนินการ ซึ่งจะทำให้สิทธิประโยชน์การลงทุนในไทยมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ยังได้กำชับให้ติดตามผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ ฯ อย่างใกล้ชิดด้วย

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำให้มาตรการส่งเสริมการลงทุนจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง และต้องนำไปสู่การกระจายรายได้ลงสู่เศรษฐกิจฐานราก รวมตลอดถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้เข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอีกด้วย