xs
xsm
sm
md
lg

ปณท เพิ่มจุดให้บริการส่ง'ปลากัด'กว่า 200 แห่งทั่วประเทศ รองรับความต้องการประชาชน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวิบูลย์ เสรีชัยพร ผู้จัดการฝ่ายการบริหารลูกค้า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของไปรษณีย์ไทย กรณี ‘ปลากัด’ ส่งไปรษณีย์ได้และเป็นการขยายโอกาสใหม่ของเกษตรกรไทยขณะนี้ ว่า ปณท ได้ดำเนินงานร่วมกับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการการค้าปลากัด ซึ่งหลังจากที่ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งโดยใช้ช่องทางพิเศษในการจัดส่งปลากัด นำร่องที่ทำการไปรษณีย์ไทยที่มีพื้นที่การเพาะเลี้ยงปลากัดจำนวนมากกว่า 124 ปณ. และได้รับการตอบรับที่ดี

จากสถิติการขนส่งปลากัดของไปรษณีย์ไทยมีมากกว่า 10,000 ครั้ง จำนวนกว่า 22,000,000 ตัว ทำให้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 200 ล้านบาท จึงได้ขยายผลในเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา เพิ่มจุดบริการเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น เป็น 202 แห่ง อาทิ ปณ.ปากน้ำ นครชัยศรี และกระทุ่มแบน

การดำเนินงานดังกล่าว เป็นการขยายโอกาสให้กับเกษตรกรไทยในการสร้างรายได้ เนื่องจากมีระบบขนส่งที่รองรับอย่างเป็นทางการจากไปรษณีย์ไทย

ทั้งนี้ การขนส่งปลากัดของไปรษณีย์ไทย ใช้มาตรฐานขนส่งแบบพิเศษเพื่อแยกจากขนส่งแบบธรรมดา ใช้กล่องพลาสติกที่มีฝาปิดแน่นหนาเพื่อป้องกันการกระแทก ที่มีชื่อว่า "ฟอร์คอมเมิร์ซ" ซึ่งต้องมีวิธีการแพ็กปลากัดที่ถูกต้องและมีความปลอดภัย เพื่อส่งมอบให้กับผู้รับ ซึ่งการส่งจะใช้แบบเดียวกับมาตรฐานความเร็วสุดของ EMS ได้รับของภายใน 1-3 วัน และมีความคุ้มครองความเสียหายตามมูลค่าจริงสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท