xs
xsm
sm
md
lg

กรมชลฯ คาดโครงการปรับปรุงฝายชะมวงช่วยเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำด้านเกษตรกรรม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการฝายชะมวง จังหวัดสงขลา โดยมีนายธีระเทพ เทพสุยะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา นายพิทักษ์พงษ์ ติ๊บแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน กลุ่มบริหารการใช้น้ำคลองเคียน และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ กรมชลประทานเดินหน้าศึกษาความเหมาะสมโครงการปรับปรุงฝายชะมวง จังหวัดสงขลา ซึ่งจากการศึกษาเบื้องต้นคาดว่า หลังการปรับปรุงเสร็จสิ้นจะเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองด้านการเกษตรกรรม รวมถึงอุปโภคบริโภค ความจุประมาณ 22 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยเหลือพื้นที่ฝายชะมวงประมาณ 17,000 ไร่ เพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำในคลองส่งน้ำ ความจุประมาณ 1.75 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ฝั่งขวาประมาณ 3,430 ไร่ แนวทางการปรับปรุงโครงการดังกล่าว ยังลดการรั่วซึมของน้ำ และการกระจายน้ำให้ทั่วถึงพื้นที่ ตลอดจนการบริหารน้ำมีความยืดหยุ่น น่าเชื่อถือ ผ่านการใช้เทคโนโลยี ทดแทนอัตราเจ้าหน้าที่ที่มีไม่เพียงพอ บรรเทาพื้นที่น้ำท่วมขัง อำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง ไปจนถึงมีแนวทางพัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นที่ท่องเที่ยว และที่ออกกำลังกาย