xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ เตรียมนำ ครม.ร่วมพิธีรับพระราชทานพระราชดำรัส พร้อมลายพระราชหัตถ์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางเข้ามายังตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อเตรียมตัวเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยก่อนการประชุม นายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชดำรัส พร้อมลายพระราชหัตถ์ ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562