xs
xsm
sm
md
lg

กองทัพบกส่งกำลังพล-ยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั่วประเทศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบกบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าช่วยผู้ประสบภัยหลายสถานการณ์ ในหลายภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มตั้งแต่คืนวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที โดยมีการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 (กรมทหารราบที่ 3) และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 (กรมทหารราบที่ 7, มณฑลทหารบกที่ 33, มณฑลทหารบกที่ 34 และกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17) จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง เปิดเส้นทางถนนจากเหตุดินถล่มทับ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้บริการทางการแพทย์ ขนย้ายผลผลิตทางการเกษตร

สำหรับสถานการณ์ภัยแล้ง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก แจกจ่ายน้ำให้ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ 42 จังหวัดตามโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ตั้งแต่เดือนมีนาคม ที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน รวมจำนวน 9,475,500 ลิตร ล่าสุดได้ส่งกำลังพลเข้าสนับสนุนการเตรียมสารเคมีและสนับสนุนอากาศยานการปฏิบัติการบินโปรยสารเพื่อทำฝนหลวงร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลายพื้นที่ ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 17 จัดกำลังพลเตรียมสารเคมีในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอด่านช้างและอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มณฑลทหารบกที่ 25 จัดกำลังพลเตรียมสารเคมีในจังหวัดสุรินทร์ มณฑลทหารบกที่ 26 จัดกำลังพล เตรียมสารเคมีทำภารกิจฝนหลวงในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) และมณฑลทหารบกที่ 31 จัดกำลังพล เตรียมสารเคมีทำภารกิจฝนหลวง ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ และเขื่อนทับเสลา อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

นอกจากนี้ กองทัพบกยังได้มอบให้กรมการขนส่งทหารบกส่งเครื่องบินลำเลียง CASA212 ไปสนับสนุนปฏิบัติการบินโปรยสารเคมีทำฝนหลวงเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี ตั้งแต่ 19 สิงหาคม ซึ่งปัจจุบันยังคงปฏิบัติการบินต่อเนื่อง

ส่วนการเข้าคลี่คลายสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันบริเวณป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกจัดกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์สนับสนุนการดับไฟป่าร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา การปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้ กองพลทหารราบที่ 5 (กองพันทหารสื่อสารที่ 5) จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการดำเนินการค้นหาไฟป่าซึ่งไหม้อยู่ชั้นใต้ดิน บริเวณหมู่ 6 และ หมู่ 8 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ หมู่ 11 และเครือข่ายไฟป่า ดำเนินการเก็บสายส่งน้ำ ขนาด 6 นิ้ว ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ในพื้นที่บ้านไสขนุน หมู่ 11 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด

รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ศูนย์การบินทหารบกสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปแบบ-17 จำนวน 3 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน ในการปฏิบัติภารกิจทิ้งน้ำเพื่อดับไฟป่าในจุดที่ชุดเดินเท้าเข้าไม่ถึงพื้นที่ อำเภอชะอวด ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม จนถึงปัจจุบัน รวมจำนวน 189 เที่ยวบิน ปริมาณน้ำทั้งสิ้น 661,500 ลิตร สำหรับโรงครัวพระราชทานประกอบเลี้ยงให้กำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ให้บริการทางการแพทย์ให้บริการแก่ประชาชนผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วย ขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ กองทัพภาคที่ 4 ยังคงให้การสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ พร้อมทั้งเฝ้าระวังในพื้นที่ตลอดเวลา