xs
xsm
sm
md
lg

ส.อ.ท.ผลักดัน"ศก.หมุนเวียน"ลดขยะพลาสติก แนะฟื้น"ตาวิเศษ"ลงโทษ-ประณามคนมักง่าย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงแผนการผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ว่า ต้องการให้รัฐบาลออกมาตรการดูแลการจัดการขยะของไทยให้มีศักยภาพ โดยเฉพาะปัญหาการทิ้งขยะในทะเลตามแหล่งท่องเที่ยวของไทย โดยให้นำมาตรการที่เคยใช้ เช่น มาตรการตาวิเศษ ที่สามารถกระตุ้นคนไทยเห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะได้มาก ซึ่งต้องใช้เป็นมาตการเข้มข้นดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น เจ้าของเรือ โรงแรม รีสอร์ต ผู้ประกอบการเรือ เพราะกลุ่มนี้รู้กฎระเบียบดี ขณะที่ผู้ทิ้งขยะควรได้รับการลงโทษ และถูกประณาม

ประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า ปัญหาเรื่องขยะพลาสติกในทะเลเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สะสมมานาน ที่ผ่านมามีผลศึกษาจากอาจารย์มหาวิทยาลัยจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา พบว่าไทยเป็นประเทศที่ทิ้งขยะลงสู่ทะเลมากที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ของโลก รองจากจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และศรีลังกา ซึ่งการจัดการขยะเอกชนทำคนเดียว ไม่ได้ต้องร่วมกับรัฐ จึงอยากให้มีการประชาสัมพันธ์ในการคัดแยกขยะ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน้าที่รัฐ ขยะบางส่วนยังสามารถไปทำโรงไฟฟ้าได้ สิ่งนี้ต้องสนับสนุนอย่างเต็มที่ การฝังกลบคงไม่ใช่คำตอบทั้งหมด ต้องมีการแก้ไขกฎหมายขยะให้เป็นวาระแห่งชาติ

ทั้งนี้ ส.อ.ท.ได้ร่วมดำเนินโครงการความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาขยะและพลาสติกอย่างยั่งยืน หรือ พีพีพี พลาสติก ล่าสุดมีสมาชิก 34 องค์กร มีเป้าหมายเปลี่ยนขยะพลาสติกกลับมาเป็นทรัพยากรและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการพลาสติกหลังการใช้เพื่อให้สามารถลดขยะพลาสติกในทะเลไทยได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ในปี 2567 โดยขณะนี้ได้มีการหารือกับภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนด้วยการออกมาตรการภาคบังคับหลายด้าน