xs
xsm
sm
md
lg

2 รมต.เกษตรฯ เตรียมหารือกันพื้นที่ ส.ป.ก.วังน้ำเขียว ออกจากอุทยานฯ ทับลาน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกรณีปัญหาพื้นที่ทับซ้อน ส.ป.ก. วังน้ำเขียว กับพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ว่า หลังจากที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีคำวินิจฉัยให้คืนพื้นที่ ส.ป.ก. ภายใน 90 วัน โดยคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินมีผลตามมาตรา 157 ถ้าหน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม เป็นการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งพื้นที่วังน้ำเขียวได้มีประกาศเขตพระราชกฤษฎีกาปฏิรูปที่ดิน ปี 2521 และมติคณะรัฐมนตรีในปี 2536 ให้กันเขตปฏิรูปที่ดินกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานให้แล้วเสร็จ ดังนั้น ในสัปดาห์หน้าตนจะหารือกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ดูแลสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวโดยเร็ว ในเรื่องการกันแนวเขตพื้นที่ในแผนที่ของ ส.ป.ก. และแนวเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติให้เกิดความชัดเจน จะสามารถนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์จัดสรรให้เกษตกรเข้าทำกิน รวมทั้งแก้ไขปัญหา รีสอร์ต บ้านพักตากอากาศ โฮมสเตย์ ที่อยู่ในพื้นที่ทับซ้อน

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า ขณะนี้เกษตกรผู้ยากไร้ขึ้นทะเบียนรอที่ดินทำกินกว่า 8 แสนรายทั่วประเทศ ซึ่งตนเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการให้พื้นที่ ส.ป.ก. ได้อยู่กับเกษตรกรตัวจริง ไม่ใช่นอมินี หรือนายทุนรายใหญ่ โดยตนจะให้นโยบายในทางปฏิบัติกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินฯ อีกครั้ง เพื่อแก้ไขปัญหาเรื้อรังของ ส.ป.ก. มีทั้งการซื้อขาย เปลี่ยนมือ บางแห่งเปลี่ยนสภาพไป มีการขยายตัวเป็นชุมชน จะต้องดำเนินการโดยไม่ขัดกับกฎหมาย ส.ป.ก.