xs
xsm
sm
md
lg

"ครูปรีชา"ทำหนังสือถึงธนาคาร ห้าม"หมวดจรูญ"เบิกถอนเงินหวย 30 ล้าน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายปรีชา ใคร่ครวญ หรือครูปรีชา ทำหนังสือถึงผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เรื่อง แจ้งข้อเท็จจริงและห้ามให้ทำธุรกรรมเบิกถอนเงิน ของร้อยตำรวจโทจรูญ วิมูล ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ระบุว่า สืบเนื่องจากศาลจังหวัดกาญจนบุรีได้มีคำสั่งห้ามจำเลยเบิกถอนเงิน จากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี ชื่อบัญชี ร้อยตำรวจโท จรูญ วิมูล และได้มีหนังสืออายัดมายังธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี ห้ามเบิกถอนเงินจากบัญชีดังกล่าวจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นหรือคดีถึงที่สุดนั้น

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งห้ามจำเลยเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารฯ ดังกล่าว ซึ่งนายปรีชา เห็นว่ามิชอบด้วยกฎหมาย จึงได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบและคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมายต่อศาลแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำร้องที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ดังนั้น จึงเรียนมาแจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบและได้โปรดพิจารณาห้ามทำธุรกรรมเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ชื่อบัญชี ร้อยตำรวจโทจรูญ ไว้จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องของตน ซึ่งเป็นโจทก์ในคดีหมายเลขดำ ที่ พ. 1230/2560 คดีหมายเลขแดง ที่ พ. 484/2561 ของศาลจังหวัดกาญจนบุรี

ด้านนายษิทรา เบี้ยบังเกิด ทนายความของร้อยตำรวจโทจรูญ กล่าวว่า กรณีไปยื่นหนังสือถึงผู้จัดการธนาคาร ห้ามมิให้ลูกความทำธุรกรรมเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของตนเอง ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายที่ทางธนาคารต้องปฏิบัติตาม ซึ่งเมื่อทางธนาคารได้รับคำสั่งศาล จะต้องผูกพันตามคำสั่งศาล และลูกความก็ไม่ได้มีความวิตกกังวลในเรื่องนี้แต่อย่างใด