xs
xsm
sm
md
lg

อธิบดี คร.ย้ำข่าวไม่เป็นจริง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวเกิดการระบาดของไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ และมีปัญหาเชื้อดื้อยานั้น ขอย้ำว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง ไม่มีไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่แต่อย่างใด เพราะไข้เลือดออกที่เป็นในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ ซึ่งมีเพียง 4 สายพันธุ์ที่พบเป็นประจำทุกปี คือสายพันธุ์ที่ 1,2,3 และ 4

ทั้งนี้ การป่วยไข้เลือดออกและมีอาการรุนแรงนั้น มีอยู่ 2-3 ปัจจัยคือ 1 ผู้ป่วยในเด็กโต และวัยผู้ใหญ่ที่มีโรคประจำตัว 2.การเข้ารับการรักษาช้า และ 3. การซื้อยามารับประทานเองโดยเฉพาะยาในกลุ่ม nsaids