xs
xsm
sm
md
lg

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรยังประธานาธิบดีในโอกาสวันเอกราชคองโก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (15 ส.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคองโก ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคองโก ซึ่งตรงกับวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ความว่า

ฯพณฯ นายเดนิส ซัลโซ-อึนเกโซ
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคองโก
กรุงบราชชาวิล

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคองโก ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความวัฒนาถาวรของประเทศและ ประชาชนชาวคองโก

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว