xs
xsm
sm
md
lg

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เตือนภัยไต้ฝุ่นหมายเลข 10

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น แจ้งว่า กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นคาดว่า พายุไต้ฝุ่นหมายเลข 10 "กรอซา" (Krosa) จะเคลื่อนผ่านเกาะชิโกะกุและบางส่วนของเขตคันไซในวันพุธที่ 14 และวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคมนี้ ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า ลมกระโชกแรง ระดับน้ำทะเลสูง น้ำท่วมฉับพลัน รวมทั้งดินถล่ม

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา แจ้งเตือนคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตคันไซ (โอซากา มิเอะ เฮียวโกะ วากายามะ เกียวโต นารา ชิกะ) และชิโกะกุ (โทกูชิมะ คากาวะ โคจิ เอฮิเมะ) รวมถึงนักท่องเที่ยวไทยที่กำลังท่องเที่ยวหรือกำลังจะเดินทางไปยังจังหวัดในเขตดังกล่าว โปรดใช้ความระมัดระวัง ติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น/ ทางการท้องถิ่น และปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการเตือนภัย

นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการขนส่งมวลชนต่าง ๆ (รถไฟ/ สายการบิน) ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการอันเป็นผลจากไต้ฝุ่นหมายเลข 10

กรณีประสงค์ขอรับความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน กรุณาติดต่อ Hotline ของสถานกงสุลใหญ่ฯ หมายเลข 090-1895-0987