xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงโปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากไฟป่าพรุควนเคร็ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน
ป่าพรุควนเคร็ง ที่เกิดไฟไหม้ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟป่าและหมอกควัน

วันนี้ (10 ส.ค.62) เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่าจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเหตุอัคคีภัยป่าพรุควนเคร็งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเชิญกระเป๋าอุ่นไอรักพระราชทาน และแว่นตากันฝุ่นละออง กับหน้ากากอนามัยมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย

โอกาสนี้ องคมนตรี มอบเงินพระราชทาน ในนามมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ที่ไฟไหม้บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 ราย ด้วย

ในการนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันป่าพรุควนเคร็งให้ได้รับทราบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิต อีกทั้งพระราชทานกำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนที่ได้รับผลกระทบและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของกองทัพบก ออกหน่วยตรวจรักษาพยาบาลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งทุกคนต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้

ต่อจากนั้น องคมนตรีลงพื้นที่เกิดเหตุอัคคีภัยป่าพรุควนเคร็ง และรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์อัคคีภัยดังกล่าว กับพูดคุยสอบถามประชาชนในพื้นที่ โดยน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบการบูรณาการ ให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็วต่อไป

สำหรับสถานการณ์ล่าสุดของอัคคีภัยป่าพรุควนเคร็งนั้น พบว่ามีแนวไฟป่าที่รุนแรงในตำบลสวนหลวง ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด ตำบลการะเกด ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ และบางส่วนของตำบลควนพังอำเภอร่อนพิบูลย์ ซึ่งขณะนี้มีพื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตร และที่อยู่อาศัยของประชาชนได้รับความเสียหายกว่า 5,800 ไร่ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และได้รับผลกระทบกว่า 10,000 ครอบครัว ควันไฟและมลพิษ ทำให้ประชาชนมีปัญหาด้านสุขภาพ ระบบทางเดินหายใจ โดยเจ้าหน้าสาธารณสุขได้ระดมกำลังดำเนินการในการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชน เป็นการเร่งด่วนด้วยแล้ว