xs
xsm
sm
md
lg

ปภ.ประสาน 9 จังหวัดเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุ/ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ติดตามสภาพอากาศและปัจจัยเสี่ยงเชิงพื้นที่ พบว่า ในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนตกหนักต่อเนื่อง รวมถึงฝนตกหนัก ทำให้ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้นและเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงขุ่น มีน้ำหลากและดินไหลในบางพื้นที่ อาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ในช่วงวันที่ 10-11 สิงหาคมนี้ ดังนั้น ได้ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและจังหวัดในพื้นที่ต้องติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด แม่ฮ่องสอน น่าน ตาก กาญจนบุรี จันทบุรี ตราด ชุมพร ระนอง และพังงา ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำ และแนวโน้มสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วเครื่องมืออุปกรณ์เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงแจ้งเตือนประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศ และปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัด

สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อได้โดยด่วนทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง