xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติสิงคโปร์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (9 ส.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ความว่า

ฯพณฯ นางฮะลีมะฮ์ ยาคอบ
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์
สิงคโปร์

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของสาธารณรัฐสิงคโปร์

ประเทศของเราทั้งสองมีสัมพันธไมตรีมายาวนาน และช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมา ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่ามิตรภาพอันเข้มแข็งและความร่วมมือที่เจริญงอกงามในกิจการทุก ๆ ด้านของทั้งสองฝ่ายจะกระชับแน่นแฟ้น และงอกงามเพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว