xs
xsm
sm
md
lg

ปภ.เผยสถานการณ์น้ำไหลหลาก-วาตภัยคลี่คลายแล้ว 10

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. - 5 ส.ค. อิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ใน 13 จังหวัด ได้แก่ ตราด จันทบุรี ชุมพร เชียงใหม่ กำแพงเพชร เลย พะเยา เชียงราย ตาก สุราษฎร์ธานี ระนอง น่าน และแม่ฮ่องสอน รวม 53 อำเภอ 161 ตำบล 670 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 3,100 หลัง ผู้เสียชีวิต 1 ราย ที่ จ.สุราษฎร์ธานี สะพานเสียหาย 8 แห่ง ถนน 15 สาย

ทั้งนี้ สถานการณ์ปัจจุบันคลี่คลายแล้ว 10 จังหวัด และยังคงมีสถานการณ์ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.พะเยา เชียงราย และตาก ซึ่งสถานการณ์ ในภาพรวมทุกจังหวัด ระดับน้ำลดลง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง