xs
xsm
sm
md
lg

รมว.พาณิชย์หารือ 10 ชาติอาเซียนก่อนประชุม RCEP เต็มคณะ 16 ประเทศพรุ่งนี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP ในกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ บวกกับประเทศสมาชิกอีก 6 ประเทศ ประกอบด้วย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย แบบเต็มคณะ ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน สมาชิกแต่ละประเทศให้ความสนใจในประเด็นการเจรจา โดยเฉพาะเรื่องการค้าการลงทุน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทรัพย์สินทางปัญญาและกฎถิ่นกำเนิด เป็นต้น สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมครั้งนี้แม้จะเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะการทำความเข้าใจในประเด็นการเจรจาและท่าทีของแต่ละประเทศสมาชิกที่แตกต่างกัน แต่จะใช้โอกาสนี้ประสานความร่วมมือกับสมาชิก เพื่อขยายประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันของประเทศสมาชิกทั้ง 16 ประเทศ

สำหรับการประชุมในวันนี้ (2 ส.ค.) จะมีการประชุมรัฐมนตรีพาณิชย์ของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ก่อนจะมีการประชุมแบบเต็มคณะ 16 ประเทศ ในวันพรุ่งนี้ โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะกล่าวย้ำในที่ประชุมว่า มีความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับรัฐมนตรีอาเซียนทุกท่านเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ เพื่อให้การเจรจาบรรลุเป้าหมายข้อสรุปความสำเร็จร่วมกันในสิ้นปี 2562 นี้