xs
xsm
sm
md
lg

กรมทรัพยากรธรณีเตือน 8 จังหวัดเฝ้าระวังภัยดินถล่ม-น้ำป่าช่วง 2-3 วันนี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งเตือนดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก โดยระบุว่า ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ 2-3 วันนี้ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ พะเยา ตาก และกาญจนบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เสี่ยงภัย อ.บ่อเกลือ เฉลิมพระเกียรติ เวียงสา เชียงกลาง ท่าวังผา นาน้อย นาหมื่น ปัว สันติสุข แม่จริม จ.น่าน, อ.ขุนยวม แม่สะเรียง ปาย ปางมะผ้า สบเมย และ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน, อ.ท่าสองยาง แม่ระมาด แม่สอด พบพระ จ.ตาก, อ.ปง จุนเชียงคำ ภูกามยาว จ.พะเยา, อ.เทิง ป่าแดด เชียงของ จ.เชียงราย, อ.แม่วาง แม่แจ่ม แม่อาย ฝาง จ.เชียงใหม่

เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า 100 มิลลิเมตร ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้น มีน้ำหลากและดินไหลเกิดขึ้นในบางพื้นที่แล้ว อาจทำให้เกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากได้

ทั้งนี้ ให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก และวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ให้แจ้งประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว