xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก และสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (30 กรกฎาคม 2562) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก ในโอกาสวันคล้ายวันขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก ซึ่งตรงกับวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ความว่า

สมเด็จพระราชาธิบดีมุฮัมหมัดที่ 6 แห่งโมร็อกโก
กรุงราบัด

ในโอกาสวันคล้ายวันขึ้นครองราชย์ของฝ่าพระบาท หม่อมฉันมีความยินดีขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีอย่างยิ่งเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของราชอาณาจักรโมร็อกโก

ประเทศของเราทั้งสองมีสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดสนิทสนมบนพื้นฐานแห่งความเคารพยกย่องและความเข้าใจอันดีต่อกันเสมอมา หม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยการสนับสนุนของฝ่าพระบาท ประเทศของเราจะสามารถร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันท์มิตร และความร่วมมือระหว่างประเทศให้กระชับแน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันเดียวกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ในโอกาสวันคล้ายวัน
พระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ซึ่งตรงกับวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ความว่า

สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่าน อับดุลละฮ์ เรียยาตุดดิน อัล-มุซตาฟา บิลละฮ์ ซะฮ์ อิบนี อัล-มาร์ฮุม สุลต่าน ฮาจี อะฮ์มัด ซะฮ์ อัล-มุซตาอิน บิลละฮ์ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียพระองค์ที่ 16
กรุงกัวลาลัมเปอร์

ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวมาเลเซีย

หม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า มิตรไมตรีและความเข้าใจอันดีร่วมกันซึ่งช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองมาอย่างยาวนาน จะเอื้ออำนวยให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือกันในกิจการทุก ๆ ด้านต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว