xs
xsm
sm
md
lg

เลขาฯ ป.ป.ช.แจงรายละเอียดการยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ ต่อ ครม.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า ได้รับเชิญมาชี้แจงอธิบายทำความเข้าใจกับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ในขั้นตอนการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยใช้เวลาก่อนเริ่มประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะต้องยื่นเอกสารหลังจากวันที่มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณภายใน 60 วัน จากกฎหมายเดิมที่กำหนดให้ยื่นภายใน 30 วัน

ทั้งนี้ มีข้อกฎหมายใหม่ที่ต้องแจ้งให้ทราบหลายเรื่อง อาทิ การยื่นทรัพย์สินและหนี้สินของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และหมายรวมถึงผู้ที่อยู่กินกันฉันท์สามีภรรยา แต่ไม่จดทะเบียนสมรสที่ต้องยื่นบัญชีด้วยเช่นกัน ในส่วนรัฐมนตรีเก่าที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีชุดเดิม และมารับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ไม่จำเป็นต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน แต่หากเจ้าตัวประสงค์จะยื่นไว้เป็นหลักฐานก็สามารถทำได้