xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ เป็น ปธ.พิธีถวายเครื่องราชสักการะ-จุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า พร้อมใจร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันนี้ (28 ก.ค.) ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

โอกาสนี้ พล.อ.ประยุทธ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ความว่า

" ที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ ณ ที่นี้ และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ มีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562

ปวงข้าพระพุทธเจ้าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปประการ ด้วยพระราชวิริยอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ เพื่อพัฒนาความเจริญก้าวหน้าอันมั่นคงแก่ประเทศชาติ ทำให้พสกนิกรชาวไทยมีความอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนทรงส่งเสริมให้ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ ทำคุณความดีแก่สังคมและตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยหัวใจ สร้างสรรค์ให้สังคมไทยมีความสุขร่มเย็น ภายใต้ร่มพระบารมี

ปวงข้าพระพุทธเจ้าจะเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น หาที่สุดมิได้ มีไว้เหนือเศียรเกล้าตลอดไป

ในศุกวาระในสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วราชอาณาจักร ถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน ดังนี้

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล อีกทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล มีพระราชประสงค์จำนงใด ทรงสฤษดิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนา สถิตย์เป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพสกนิกรชาวไทย ตราบจิรัฐิติกาล

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ"

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมกล่าวทรงพระเจริญอย่างกึกก้อง