xs
xsm
sm
md
lg

BTS พร้อมสนองนโยบายรัฐ ลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าเหลือ 15 บาทตลอดสาย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอาณัติ อาภาภิรม ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส เปิดเผยถึงกรณีที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีนโยบายที่จะปรับลดค่าโดยสารรถสาธารณะทั้งระบบ โดยเฉพาะรถไฟฟ้า ให้ปรับลงเหลือ 15 บาทตลอดสาย ว่า ยังไม่ได้รับการติดต่อจากกระทรวงคมนาคมในการพูดคุย แต่นโยบายเรื่องราคามีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับรัฐ เอกชน และผู้โดยสาร การที่กระทรวงคมนาคมหันมาดูนโยบายราคาเป็นเรื่องแรก ถือเป็นเรื่องที่ถูกต้อง และเป็นหน้าที่ของกระทรวงที่จะต้องมารีวิวว่าจะทำอย่างไร เพื่อลดภาระให้ประชาชนได้

นายอาณัติ กล่าวว่า นโยบายนี้บริษัทเห็นด้วยอย่างยิ่ง แต่การทำนโยบายเช่นนี้สามารถทำได้หลายวิธี วิธีที่จะทำขึ้นกับนิยามและรายละเอียดของนโยบายที่จะออกมา รวมทั้งขึ้นกับความร่วมมือที่จะต้องพูดคุยกันในระดับผู้ที่เกี่ยวข้อง เรื่องนี้เป็นเรื่องของธุรกิจและประชาชน ซึ่งมีความสำคัญ จะต้องมาพิจารณาว่าทำอย่างไรถึงจะสามารถตอบสนองทั้ง 3 ฝ่ายได้อย่างดีที่สุด แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบโจทย์ที่ชัดเจน ซึ่งทั้งหมดขึ้นกับทางรัฐบาลเป็นผู้ชี้นำและนำประเด็นขึ้นมาหารือ ซึ่งเอกชนเป็นฝ่ายรับรู้นโยบายและจะพยายามตอบสนองนโยบายให้มากที่สุด