xs
xsm
sm
md
lg

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงย้ำ ครม.ทำงานเพื่อบ้านเมือง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (16 ก.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทใจความตอนหนึ่งว่า "..ให้ช่วยกันทำงาน เพื่อบ้านเมือง.."

จากนั้น นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีใหม่กลับมาทำเนียบรัฐบาล และถ่ายภาพหมู่ ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี นัดแรกทันที