xs
xsm
sm
md
lg

IMF ปรับลดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์เหลือ 2%

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดคาดการณ์แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ลงเหลือ ร้อยละ 2 ในปี 2562 เนื่องจากความตึงเครียดด้านการค้าโลกส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ภายนอกประเทศ

ทั้งนี้ ไอเอ็มเอฟ แถลงการณ์ว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์อาจจะมีเสถียรภาพในระยะกลางที่ราว ร้อยละ 2.5 หลังจากในเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา ไอเอ็มเอฟ คาดว่าเศรษฐกิจสิงคโปร์อาจขยายตัว ร้อยละ 2.3 ในปี 2562 ลดลงจากร้อยละ 3.2 ในปี 2561