xs
xsm
sm
md
lg

ปธ.สยยท.เล็งหารือว่าที่ รมว.พณ.-กษ.ถึงนโยบายขับเคลื่อนยางพารายั่งยืน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย หรือ สยยท. เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างประสานขอเข้าพบ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ว่าที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือถึงนโยบายการขับเคลื่อนยางพาราอย่างยั่งยืน เนื่องจากราคายางพาราปรับตัวลงมาก แค่ 1 เดือน ราคาปรับลดลงแล้วกว่า 11 บาท จากราคายางแผ่นดิบรมควันที่ซื้อขายอยู่ที่ 60 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงเหลือ 48.35 บาทต่อกิโลกรัม

ทั้งนี้ จะเสนอการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพารา พร้อมกับให้มีนวัตกรรมใหม่ๆ ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี