xs
xsm
sm
md
lg

น่าน เตรียมรับมือช่วงมรสุมป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เปิดเผยว่า ในปี พ.ศ.2549 และปี พ.ศ.2554 จังหวัดน่านได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน และพื้นที่ใกล้เคียงสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะย่านเศรษฐกิจการค้า เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในฤดูฝนปีนี้ โดยให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองน่าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบพนังกั้นน้ำ จุดที่ต้องนำแผ่นซีเมนต์ ไปปิดกั้นน้ำกรณีระดับน้ำในแม่น้ำน่านสูงขึ้น พร้องสร้างพนังกั้นน้ำตามแนวตลิ่งริมแม่น้ำน่าน

สำหรับโครงการป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมืองน่าน ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบและทดลองการใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง ทำการตรวจสอบประตูระบายน้ำตามจุดต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ นอกจากนี้ยังได้เตรียมอุปกรณ์กู้ภัยที่จำเป็น หรือแม้แต่เรือกู้ชีพกู้ภัยสำหรับใช้ในเหตุการณ์น้ำท่วมและสถานการณ์ฉุกเฉินก็มีการเตรีมความพร้อมด้วยเช่นเดียวกัน มีการฝึกซ้อมแผนของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจทักษะการให้ความช่วยเหลือประชาชน