xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ พระราชทานชื่อลูกพะยูนเกยตื้นตัวล่าสุดว่า“ยามีล”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เพจเฟซบุ๊กกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงานว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาพระราชทานชื่อให้แก่พะยูนที่เกยตื้นตัวล่าสุดว่า ยามีล และทรงรับพะยูนทั้ง 2 ตัว ไว้ในโครงการอนุรักษ์แนวปะการังฯ

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาพระราชทานชื่อให้แก่ลูกพะยูนเกยตื้นตัวล่าสุด ที่จังหวัดกระบี่ว่า "ยามีล" เป็นภาษายาวี มีความหมายว่าชายรูปงามแห่งท้องทะเลและทรงรับลูกพะยูนมาเรียมและลูกพะยูนยามีลไว้ในโครงการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์”

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้ร่วมกับกองทัพเรือ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับสนองพระดำริฯ จัดแถลงข่าวขึ้น ครั้งนี้เมื่อเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สำหรับ โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ นับว่าเป็นพระเมตตาและเป็นที่ปลาบปลื้มใจอย่างยิ่งกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คนที่ทำงาน และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลแนวปะการังที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ท่านทรงให้ความสำคัญมีพระดำริให้มีโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลปะการังและสัตว์ทะเลหายาก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งภายใต้แผนงานโครงการในพระดำริและมีพระกรุณาให้จัดตั้งกลุ่มงานด้านต่างๆ อาทิ กลุ่มงานอนุรักษ์ท้องทะเลไทยและแนวปะการัง กลุ่มงานอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ และกลุ่มงานรณรงค์ปลูกจิตสำนึก

นอกจากนี้ จังหวัดตรัง และหน่วยงานภาคเอกชน จัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อช่วยเหลือพะยูนและอนุรักษ์พะยูนไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากทะเลตรัง เพราะจังหวัดตรังเป็นถิ่นอาศัยของพะยูนฝูงใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยตั้งชื่อเป็น “กองทุนมาเรียม เพื่อการอนุรักษ์พะยูนตรัง”

พร้อมกันนี้ในวันที่ 7 ก.ค.62 จะมีการจัดกิจกรรม “ปั่นปันน้ำใจ ให้พะยูนน้อย” ซึ่งเส้นทางการปั่นจักรยานจะเริ่มต้นจากสถานีรถไฟกันตัง สิ้นสุดที่เกาะลิบง ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมปั่นจักรยานจะได้รับเสื้อพะยูนน้อย ราคาตัวละ 300 บาท โดยค่าสมัครทั้งหมดจะนำเข้ากองทุนมาเรียมเพื่อการอนุรักษ์พะยูนตรัง ในการดูแล รักษาพะยูนที่ได้รับบาดเจ็บ หรือนำไปซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อมาทำการรักษาพะยูนได้ทันท่วงทีต่อไป