xs
xsm
sm
md
lg

ไทยเสนอ"เมืองโบราณศรีเทพ-กลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง"ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 43 ณ ศูนย์การประชุมบากู กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน จะเริ่มเปิดการประชุมอย่างทางการช่วงค่ำวันนี้ (30 มิ.ย.) ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็น 1 ใน 21 ประเทศรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลก เนื่องจากกรุงบากูเป็นแหล่งมรดกโลกที่ได้รับคัดเลือกจาก องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ที่มีลักษณะสำคัญทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือด้านอื่น และได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายตามสนธิสัญญา

ทั้งนี้ เจ้าภาพจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันจัดการประชุมสมัยสามัญประจำปีในเมืองสำคัญต่างๆ ทั่วโลก ถือว่าสำคัญต่อประโยชน์โดยรวมของมนุษยชาติ

ในส่วนของประเทศไทย คณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เดินทางมาถึงและลงทะเบียนแล้วบางส่วน เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ไทยจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเพื่อบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก โดยเสนอเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม คือ เมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เพราะมีคุณค่าแห่งเมืองโบราณขนาดใหญ่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายราว 1,700 ปี ต่อเนื่องยุคทวารวดี ศตวรรษที่ 12-16 และวัฒนธรรมขอม โดยมีปรางค์ศรีเทพ ปรางค์สองพี่น้อง เขาคลังใน เขาคลังนอก ปรางค์ฤาษี และถ้ำเขามอรัตน์ โดยเฉพาะเจดีย์เขาคลังนอกที่กรมศิลปากรขุดแต่งเมื่อปี 2551 ต่อมาพบเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยพบในวัฒนธรรมทวารวดี บ่งชี้ถึงความรุ่งเรืองของศรีเทพในอดีต

และกลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ และปราสาทปลายบัด ตั้งอยู่ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นสิ่งก่อสร้างในอดีตที่แสดงถึงความเชื่อและปรัชญาในศาสนาฮินดู สะท้อนถึงภูมิปัญญาชั้นสูงในการเลือกสถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่บริเวณปากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว โดยข้อมูลจากศิลาจารึกและหลักฐานสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่พบบริเวณปราสาทหินเขาพนมรุ้ง และที่เชิงเขาด้านทิศใต้ แสดงให้เห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 15 โดยจะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวันที่ 5 กรกฎาคมนี้

ปัจจุบันมีมรดกโลกทั้งหมด 1,092 แห่ง ใน 167 ประเทศทั่วโลก แบ่งเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม 845 แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 209 แห่ง และเป็นแบบผสมทั้งสองประเภทอีก 38 แห่ง ซึ่งไทยมีแหล่งมรดกโลกแล้ว 5 แหล่ง ที่ควรค่ากับการอนุรักษ์ ประกอบด้วย เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง และผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ โดยยูเนสโกจะประกาศสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกประจำปีนี้ในวันที่ 10 กรกฎาคมนี้