xs
xsm
sm
md
lg

กทม.จัดประชุมผู้นำเมืองหลวงอาเซียน ครั้งที่ 7

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก 'ผู้ว่าฯ อัศวิน' ระบุว่า เปิดการประชุมผู้นำเมืองหลวงอาเซียน ครั้งที่ 7 หรือ MGMAC 7th 2019 อย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งปีนี้ กทม.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่ 26-28 มิ.ย.62 ที่โรงแรมแชงกรี-ลา เขตบางรัก เพื่อส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระดับเมืองหลวงในกลุ่มประเทศอาเซียน และกระชับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นยิ่ง ในฐานะที่ปี 2562 นี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่ประธานอาเซียน

สำหรับการประชุมระดับผู้นำเมืองหลวงนี้ จะมีการนำปัญหา แนวทางแก้ไข และความสำเร็จในด้านต่างๆ ของเมือง มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่ง กทม.จะใช้เวทีนี้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความสำเร็จของ กทม. 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนอาเซียน โดยจะได้นำเสนอ กิจกรรม "ค่ายเยาวชนนานาชาติอาเซียน" ซึ่งจะพูดถึงการสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจในศึกษาภาษาที่ 2 Inspiration : Friend-to-Friend ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และกิจกรรม "นักข่าวเยาวชน นานาชาติอาเซียน" หรือโครงการศูนย์ข่าวนักเรียนอาเซียน ซึ่งเป็นการสนับสนุนองค์ความรู้การผลิตสื่อประเภทต่างๆ ให้กับเยาวชน เพื่อนำไปใช้สร้างสรรค์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน และอีกหนึ่งโครงการ คือ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน โดยนำความสำเร็จของชุมชนเก่าหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง มาเป็นกรณีศึกษา พร้อมนำผู้นำเมืองท่องเที่ยวลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่ชุมชนเก่าหัวตะเข้อีกด้วย