xs
xsm
sm
md
lg

สภาฯ เตรียมพิจารณาญัตติด่วน ศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ (26 มิถุนายน 2562) จะเริ่มในเวลา 13.00 น. มีระเบียบวาระพิจารณากระทู้ถามทั่วไปเป็นครั้งแรกของสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 จำนวน 3 กระทู้ ซึ่งนายมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามทั้งหมด โดยกระทู้ถามที่ 1 ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เรื่อง การก่อสร้างถนนสาย 226 จากสองช่องจราจรเป็นสี่ช่องจราจร กระทู้ถามที่ 2 ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาข้าราชการครู กระทู้ถามที่ 3 ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

นอกจากนี้ ยังมีวาระพิจารณาญัตติด่วนอีก 2 ญัตติ คือ เรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาปัญหาพืชพลทางการเกษตรตกต่ำ เสนอโดยนายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย และนายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย และญัตติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษากรณีการต่อสัญญาสัมปทานให้กับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เสนอโดยนายระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่

รวมถึงญัตติที่เสนอใหม่อีก 1 ญัตติ คือ ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้ำ โขง เลย ชี มูล ป่าสัก ซึ่งนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ