xs
xsm
sm
md
lg

ยูเนสโกเตรียมรับรอง"น่าน"เป็นเมืองรองเชิงอนุรักษ์แห่งแรกของไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า จากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของรัฐบาล ทาง จ.น่าน จึงมีแผนผลักดัน จ.น่าน ให้เป็นเมืองรองแห่งแรกของประเทศไทย ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์เชิงมรดกโลก (Creative City) โดยเป็นการเข้าร่วมเครือข่ายกับเมืองชั้นนำทั่วโลก ภายใต้การรับรองขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ถือเป็นการยกระดับตลาดท่องเที่ยวครั้งสำคัญของประเทศ ต่อจาก จ.เชียงใหม่ และ จ.ภูเก็ต ซึ่งบรรจุอยู่ไปแล้ว

สำหรับสิ่งที่ UNESCO ให้ความสนใจในเมืองน่าน เพราะเป็นเมืองที่ยังมีชีวิตทั้งในแง่วัฒนธรรม สถาปัตย์และวิถีชีวิตเดิมของผู้คนที่ยังคงอยู่และมีปฏิบัติเช่นเดิมตราบจนทุกวันนี้ โดยมีความคล้ายคลึงกับกรุงโรม ประเทศอิตาลี ซึ่งยังสามารถพัฒนารายได้การท่องเที่ยวโดยไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตของประชากร ซึ่งเป็นสิ่งที่เมืองใหญ่อย่างเชียงใหม่ และภูเก็ต เริ่มมีน้อยลงทุกวันตามความเจริญของเมือง หลังจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนเตรียมการรับรอง คาดว่าจะสำเร็จในปี 2564