xs
xsm
sm
md
lg

คมนาคมตีกลับแผนขยายสนามบินสุวรรณภูมิ ให้ ทอท.จัดทำรายละเอียดเพิ่ม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมการขอเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างขยายอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ ว่า จากการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) สภาพัฒน์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ที่ประชุมได้ข้อสรุปให้ ทอท. กลับไปจัดทำรายละเอียดของการก่อสร้าง ความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 2 และเหตุที่จะขอเปลี่ยนงานก่อสร้าง ส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 จากทิศตะวันออกมายังด้านตะวันตกของอาคารใหม่ เนื่องจากทางสภาพัฒน์มองว่า ทาง ทอท.ยังไม่ได้ตอบคำถามครบถ้วนตามที่สภาพัฒน์เคยท้วงติงไป ประกอบกับทางกระทรวงคมนาคมอยากให้ ทอท.ไปหารือร่วมกันกับ สนข.ให้ละเอียดอีกครั้งถึงแนวทางในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี ของประเทศ และแผนของ สนข.ว่าควรจะมีการพัฒนาไปในทิศทางไหน ให้เป็นภาพใหญ่ทั้งการพัฒนาสนามบินของ ทอท. และสนามบินของ กรมท่าอากาศยานอีก 29 สนามบิน ให้เชื่อมต่อกัน เพราะการลงทุนใช้งบประมาณของประเทศ

ขณะเดียวกัน อยากให้จัดทำแผนให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ที่ในอนาคตจะเป็นศูนย์กลางทางการบินขนาดใหญ่ นอกจากนั้นให้พิจารณาเชื่อมโยงกับการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปรีดเทรน) เชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน