xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติสาธารณรัฐโครเอเชีย-สาธารณรัฐสโลวีเนีย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (25 มิ.ย.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชีย ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชีย ซึ่งตรงกับวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ความว่า

ฯพณฯ นางโคลินดา กราบาร์-คีตาร์โรวิซ
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชีย
กรุงซาเกร็บ

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชีย ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโครเอเชีย

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศไทยและสาธารณรัฐโครเอเชียจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองให้กระชับแน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันเดียวกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวีเนีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐสโลวีเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ความว่า

ฯพณฯ นายโบรุต ปาคอร์
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวีเนีย
กรุงลูบลิยานา

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐสโลวีเนีย ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวีเนีย

ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยและสาธารณรัฐสโลวีเนีย จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมมิตรภาพ และความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว